יום חמישי, 7 בפברואר 2008

אנציקלופדיה כבקשתך

נפל דבר בוויקיפדיה, ואם אתם לא יודעים - אל חשש - אתם בחברה טובה. בתהליך זוחל שהגיע לשיאו (הנוכחי) בסוף ינואר 2008 שינתה ויקיפדיה את חזונה מהשאיפה להיות אנציקלופדיה כללית ומקיפה לכל דבר ועניין לאתר שו"ת לפי בקשות הכותבים ותחומי העניין המצומצמים שלהם. לא ניתן לתאר את השינוי, למרבה המזל, במונחים מוחלטים, אבל המגמה ברורה. כבר בפתח הדברים יש להבהיר כי אין בהם שמץ של ביקורת על המיזמים השונים שיסקרו בשורות הבאות, ועוד פחות מזה על הפעילים בהם - כל אלו עושים עבודה מבורכת. מטרה היא לקשור את התופעות יחדיו לכלל תהליך ותופעה. הדרך לגיהנום, כידוע, רצופה כוונות טובות.

שורשיו של התהליך נעוצים בעימות המתמשך בין מחקנים, המבקשים לצמצם ככל הניתן ערכי הבל חסרי חשיבות (להשקפתם) נגד מכלילנים, הרואים בכל ערך שהמידע בו אמין ואשר כתוב בצורה סביבה - לגיטימי. עד לפני זמן מה הייתה זו אחת החלוקות המשמעותיות בוויקיפדיה, אולם נראה כי לא עוד כך הדבר. ארבעה גורמים עיקריים חברו לשינוי המצב: התרחבות הקהילה ואיתה גידול במצבת המנטרים, העורכים והמשכתבים; גידול במספר הערכים שהוביל ליתר סובלנות כלפי ערכים "לא כל כך חשובים"; השלמת עבודת הוידוא, שיפור ועריכה של ערכים שנערכו מעט, והתקדמות העבודה על הרשימה החדשה, שחיזקו את תהליך הבקרה והשיפור הפנימי ומיתנו משהו את החשש מפני ערכי הבל ש"הסתננו" למרחב הערכים; והשתפרות תהליך הבהרת החשיבות, שמיסד את נוהל קליטתם או מחיקתם של ערכים חדשים שחשיבותם לא ברורה (המצב רחוק מלהיות מושלם, אבל הוא השתפר). משמעות נוספת של הויכוח הייתה האם על ויקיפדיה להיבנות סביב גופי ידע מסורתיים, מרכזיים וברורים, או להפוך למאגר מידע פוסט מודרני וחסר כל היררכיה ושיטה.

ביולי 2007 נערך סקר קוראים שביקש ללמוד על הרגלי הצריכה של קוראי ויקיפדיה. הרעיון בפני עצמו היה מצוין, וסביר שעוד יחול בו שיפור בבחירת השאלות ובניתוחן בפעם הבאה, שבוודאי תתרחש. הסקר דווקא לא עורר שינויים גורפים או תהליך חשיבה מעמיק בשירות המוענק לקורא, אבל עצם קיומו הייה בו בכדי לסמן את הפנייה לרצונו של הצרכן.


מקום אחר בוויקיפדיה ששימש כבאר משאלות לכותבים, ולא לקוראים, הוא תבנית לטיפול דחוף. תבנית זו אפשרה לכותבים לבקש מעמיתיהם לכתוב או להרחיב ערכים חסרים או לקויים. אולם, בעוד שבתחילה שימשה התבנית לבקשת ערכי ליבה שהכותב חש בחסרונם, או אשר היו קשורים לערך שעסק בכתיבתו אבל חסרה לו המומחיות הדרושה, הרי שאט אט הפכה התבנית מ"טיפול דחוף" ל"כבקשתך" - אירועים אקטואליים מילאו אותה, נוסדו נהלים שהגבילו את משך זמן שהות הערך המבוקש בתבנית ואפילו מונו אחראים לנושא.


ההתקדמות המשמעותית ביותר בתהליך עד לזמן כתיבת שורות אלו חלה, כך נראה, במחצית ינואר 2008 עם תחילת איסוף הנתונים על סטטיסטיקות הצפייה בערכים השונים. לפתע התחוור מהם הערכים הנקראים ביותר ומהן מילות החיפוש הנפוצות. מיד התחוללה שערורייה זוטא סביב השאלה המכרעת לאן יקשר, אם בכלל, הערך הפופולארי "בחורות" (הערך אינו קיים וניתן לראות את הדיון בדף שיחתו). בו בזמן התעוררה יוזמה לספק את תאוות הקוראים, תרתי משמע, וליזום "מתקפת איכות", פרויקט מרוכז להרחבת נושא מסויים בוויקיפדיה, בנושא מיניות. בתחילה פשוט ביקשה מתקפת האיכות לעסוק ב"סקס" תחת התהייה האם לא מדובר ב"חרמנות לשמא" (במקור)[1]. אחד מהנרשמים למתקפה נימק את נכונותו לסייע בפשטות הבאה: "אם זה מה שהציבור רוצה, זה מה שהציבור יקבל"[2].


כעבור כמה ימים נפתח דיון שביקש לסגור את מיזם בית השיטה , מיזם ותיק שנועד לוודא את קיומם של ערכי הליבה המרכזיים בוויקיפדיה, כבכל אנציקלופדיה כללית אחרת. הקשר ברור לעין: בעוד שוויקיפדים אינם מתקוטטים מי יכתוב ראשון את הערכים "תנועה משיחית", "ניקוז קרקע", "עש הבגדים", ו-"עבודה עברית", הרי שתחרות מובטחת במתקפת האיכות בנושא מיניות האדם על הערכים "זונת צמרת", "סרט פורנוגרפי", "שלישייה", ו-"Hustler". אגב, אינני לוקה במוסרנות יתר ואינני חושב שערכים מתחום זה אין בהכרח מקומם באנציקלופדיה כללית, אני מבקש להצביע על יוזמת המתקפה, עיתוי היוזמה, והסיבות לה.


השלב האחרון עד כה הוא עיבוד רשימת סטטיסטיקת הצפיות לכדי מיזם ביקשתם קיבלתם. בעוד שהכוונות טובות - וידוא שהערכים הפופולאריים הם ערכים טובים, שכן מסתבר שאלו פניה של ויקיפדיה, הרי שהתוצאה היא שלב נוסף בתהליך המעבר מאנציקלופדיה כללית ומקיפה לסיפוק גחמות הקוראים.


מבט כולל על שלבים אלו, וישנם גם אחרים שלא צוינו, חושף תהליך מתמשך וברור של אבדן דרך, שאולי לא הייתה מעולם. הייתכן שהורדת ההגנות בידי ה"מכלילנים" הביא לאובדן כל רסן ועתידה של ויקיפדיה להיות מאגר מידע של פרטי תרבות פופולארית וסיפוק העכשווי, המעודכן, הפופולארי והישראלי על חשבון הכללי, המעמיק, ורחב האופקים? הרהוטים שבין המכלילנים טוענים שאין קשר כזה, שכן מי שימנעו ממנו לכתוב על מידותיה הטרומיות של נערת הרצף התורנית, לא יפנה את מאמציו לכתוב על מלומדים ערבים בני המאה ה-11 או על ערכי פיזיקה מסובכים. בעוד שיתכן שהצדק לצידם, השורות לעיל חושפות תהליך הפוך ומצער, שכותבי הערכים החשובים עלולים לזנוח אותם לטובת העיסוק המתמיד והצעקני בפופולארי. ניתן להתנחם בעובדה הסמלית שרבים התנגדו לסגירת מיזם בית השיטה, ושהם עדיין רואים אותו כרלוונטי, ושאולי "ויקי א'" ו"ויקי ב'", כפי שיש הקוראים לערכים השונים תוך יצירת היררכיה ביניהם, יתקיימו זה לצד זה, ולא זה על חשבון זה.

4 תגובות:

אנונימי אמר/ה...

המסד העובדתי של הפוסט הזה רעוע - לא רק שהמכלילנים לא "הסירו הגנות", אלא הם הפסידו בשורה של נושאים - שינוי זכות ההצבעה הביא לקיטון בשיעור המכלילנים (שמטבע הדברים אלה משתמשים העוסקים באזוטריה יותר), "היציאה לדרך חדשה" הביא לקיטון משמעותי בשיעור הערכים השורדים הנחת תבנית חשיבות ובנוסף על כך הירידה הגדולה בקיום הצבעות מחיקה לא נובעת חלילה מירידה במחיקות אלא מנכונות רבה יותר של מפעילים לבצע מחיקות מהירות מבלי להוועץ בקהילה קודם לכן.

נוסף על כך המהלך לביטול אפשרות העריכה של אנונימיים (והתנייתה באופרציה מורכבת יחסית של "תצוגה מקדימה") הביאה לקיטון ניכר במספר הערכים החדשים, שכן רובם עד אז נכתבו על-ידי אנונימיים.

הסטטיסטיקות מראות שמגמת הגידול נעצדרה והתהפכה והיא כיום דומה לזו של שנת 2005.

מיזם בית השיטה לא נסגר בסופו של דבר ומתקפת האיכות על הסקס, כמו גם מיזם "ביקשתם קיבלתם", לא ממש מתרוממים.

אנונימי אמר/ה...

רק הערה קטנה: מתקפת האיכות בנושא סקס גם לא תצא לפועל מבחינה רשמית. בשביל זה צריך מעין "הצבעה זוטא". מי שרוצה לשפר את הערכים בתחום הזה מוזמן לעשות כן, אבל אין כל הבדל בין זה לבין שיפור ערך בכל נושא שהוא בוויקיפדיה.
לגבי המיזם "ביקשתם קיבלתם": בעקבות פרישתם של מלמד כץ (לפחות לעת עתה) המיזם הזה נסגר. מבחינתי זה טוב מאוד. עכשיו אנשים לא יתעסקו בערך שכתוב בסדר רק כי איזה כמה אנשים נכנסו אליו במקרה באותו יום.

אנונימי אמר/ה...

יש בפוסט הנחה, שמה שמעניין את הציבור זה שטויות למיניהן.

אולי, אבל לא כשהוא בא לוויקיפדיה.

עיון בסטטיסטיקות הצפייה יגלה שמעט מאד מערכי "ויקי ב'" נמצאים בצמרת הערכים הנצפים. רוב הצמרת מורכבת מערכים אנציקלופדיים קלאסיים. מטבע הדברים, ערכים מרכזיים נצפים יותר מערכים שוליים - "חמצן" נצפה יותר מ"נתרן", למשל ו"צרפת" יותר מ"לוקסמבורג".

גדי אלכסנדרוביץ' אמר/ה...

אני חושש שטעות בידך. מנסיוני בויקיפדיה, הבעיה אינה בויקיפדים פעילים שפתאום מחליטים לכתוב על מה שהקוראים רוצים (זו ממש בעיה שולית) אלא באווירה האנטי-מכלילנית הגורפת, שעלולה להוציא לחלוטין את החשק לערוך בויקיפדיה גם ממי שעוסק (גם) בערכים "רציניים". תוסיף לכך את המונופול דה-פקטו שכותבים מסויימים לוקחים לעצמם על התחום שלהם, ואולי תצליח לזהות יותר טוב את הבעיה.