יום שלישי, 25 במרץ 2008

על גיל ועל תרגיל

"זה לא הגיל - זה התרגיל" היא מדיניות רשמית בוויקיפדיה. כללי ההתנהגות בין חברי הקהילה קובעים מפורשות כי "ויקיפדים נבחנים רק לפי תרומתם" וכי "גם כאשר ויכוח מתלהט אין לתקוף ויקיפדים אחרים עקב גילם [...] או כל מאפיין אישי אחר". אף על פי כן גילויי גילנות (אותה מגדירה ויקיפדיה כ"דעה קדומה כנגד אדם, הנובעת מגילו של אותו אדם") קיימים. כך, למשל, יצא קצפם של רבים על הזיהוי בין כתיבת ערכים גרועים על נושאי תרבות פופולארית "נמוכה" שוליים לבין כותבים צעירים בגילם. מן העבר השני של מסלול החיים קבלו משתמשים על זלזול בהם בשל גילם (הנה טענה, טרם מצאתי את האירוע עצמו).

מן הצד השני, ישנם ויקיפדים אשר מבקשים לשאוב סמכות מגילם ולהפוך אותו לנכס. כך, למשל, מצהיר ויקיפד אחד בראש דף המשתמש שלו כי הוא "בן הגיל השלישי עם כל הידע המצטבר אצל אנשים מבוגרים".

נראה שיש הסכמה כללית שמשתמשים נמדדים בתרומתם, ורוחב אופקיהם הוא המכשיר אותם להיות תורמים מועילים. ההסכמה באה לידי ביטוי בשינויים בשיח אותם ניתן לתאר כ"תקינות פוליטית" בז'רגון הפנימי אותה ניתן לראות, למשל, במקרה בו ויקיפד ביקש להציע הליך לטיפול בערכים העוסקים בנושאים אקטואליים ביותר באמצעות מה שכינה כ"מבוגר אחראי" והקדים רפואה למכה כבר בכותרת הדיון כשהבהיר שהוא מתכוון למטבע לשון, ולא לגילנות.

בכל הנוגע להתנהלות הקהילה הוצבו בעבר סימני שאלה אחרים. בעת ההצבעה על מינויו של משתמש צעיר למפעיל מערכת הובעו דעות מפורשות על כך שיש לשים מגבלות גיל על הנשיאה באחריות הכרוכה בחשיפה לפוליטיקה ובהשקעת שעות ארוכות בקהילה וירטואלית. במקה המדובר קיבלו הבירוקרטים חלקית את החששות שהועלו בדיון ובחרו להמתין שבועות ספורים למינוי הוויקיפד למפעיל ביום מלאת לו 15 שנים.

נראה, אם כך, שידם של שוללי הגילנות על העליונה, ושבוויקיפדיה לא הגיל קובע, אלא התרגיל (תרומה מושכלת למרחבי הערכים השונים המבוססת על ידע כלשהו). הלוחמים בגילנות ישמחו, בוודאי, לצרף לשורותיהם את צעיר כותבי ויקיפדיה מעולם - עולל בן כשש שנים. ואולם, יש לשאול מהו ה"תרגיל" שיש בידי הרך בשנים לתרום, על אף ה"גיל"? שאלה זו מתחדדת לאור העובדה, המבורכת, שאביו הבטיח מפורשות שהילד לא יערוך במרחב הערכים. אם כך, אין גיל וגם אין תרגיל, וכל שנותרנו איתו הוא הפיכת ויקיפדיה לרשת חברתית וממשק להעברת מסרים מיידיים. על אף שערוצי ההידברות המשניים מלאי ביקורת, איש אינו פוצה פה ומצפצף, התנהלות מובנת לאור מקומו של האב ברשת פטרונאז' אותה קל לזהות לפי הדוברים המתקשקשים עם הינוקא בדף שיחתו.

יתכן והתשובה לשאלה האם חווה הילד חוויה חינוכית מועילה היא חיובית. אולם אין כל ספק כי התשובה לשאלות האם הדבר תורם למאבקם של המתנגדים לגילנות, ולשאלה מרכזית יותר - האם זה תורם לוויקיפדיה באיזה אופן שלא יהיה - היא שלילית.

אין תגובות: