יום חמישי, 27 במרץ 2008

משוב המפעילים הגדול - ממצאים ראשוניים

משוב המפעילים הגדול נסגר היום, לאחר שהיה פתוח משך שלושה שבועות (7 - 27 במרץ). כמובטח, הנה אני מביא את תוצאות המשוב הכללי, בעוד שהמשובים האישיים ישלחו למפעילים עצמם ולהם בלבד. ברשומה זו אביא את הממצאים בלבד, ללא פרשנות, ואת הניתוח אביא ברשומות הבאות. על המשוב ענו 9 משיבים. שאלון אחד נאלצתי למחוק מהחישוב הכללי שכן ניכר היה בו בבירור שלא מדובר היה במשוב אמת אלא בניסיון בוטה להטות את התוצאות. משום כך חושבו תשובותיהם של 8 משיבים. יש לציין כי מדובר על המשוב הכללי בלבד, וכי על המשובים האישיים ענו הרבה יותר משיבים.

בשאלה הראשונה נתבקשו המשיבים לדרג את מידת נכונותם של מספר משפטים על רצף שבין 1 (לא נכון כלל) ל-10 (נכון ביותר) כאשר קיימת גם אפשרות לסמן "לא יודע", ותוצאה זו לא חושבה במדדים הסטטיסטיים השונים. להלן המשפטים עליהם השיבו:
 • "המפעילים מנטרים השחתות ביעילות" - על השאלה ענו 8 משיבים. הממוצע היה 7.88, החציון היה [8 , 9], ואילו השכיחים היו התוצאות 8, 9, ו-10 עם שני משיבים (25%) כל אחד.
 • "המפעילים מיישמים היטב את מדיניות החסימה" - על השאלה ענו 8 משיבים. הממוצע היה 6.75, החציון היה 7, ואילו השכיחים היו 3, 7, ו-10, עם שני משיבים (25%) כל אחד.
 • "המפעילים אוכפים בהגינות את כללי ההתנהגות בין חברי הקהילה" - על השאלה ענו 8 משיבים. הממוצע היה 5.13, החציון היה [3 , 5], ואילו השכיח היה 3 עם ארבעה משיבים (50%).
 • "המפעילים מבצעים היטב פעולות תחזוקה שונות" - על השאלה ענו 8 משיבים. הממוצע היה 7.75, החציון היה 8, ואילו השכיח היה 8 עם שלושה משיבים (37.5%).
 • "המפעילים זמינים לבקשות בדף הבקשות מהמפעילים או בדרך אחרת" - על השאלה ענו 8 משיבים. הממוצע היה 7.13, החציון היה [7 , 8], ואילו השכיחים היו 7 ו-10, עם שני משיבים (25%) כל אחד.
 • "המפעילים סבלניים ואדיבים בהתנהלותם" - על השאלה ענו 8 משיבים. הממוצע היה 5.38, החציון היה [3 , 6], ואילו השכיח היה 3 עם שלושה משיבים (3.75%).
 • "המפעילים פתוחים לביקורת" - על השאלה ענו 8 משיבים. הממוצע היה 4.13, החציון היה [2 , 3], ואילו השכיח היה 2 עם שלושה משיבים (3.75%).
 • "המפעילים שומרים על כללי תרבות הדיון וכללי ההתנהגות בין חברי הקהילה" - על השאלה ענו 8 משיבים. הממוצע היה 4.88, החציון היה [4 , 5], ואילו השכיח היה 2 עם שני משיבים (25%).
 • "המפעיל מסבירים פנים לאנונימיים ולמשתמשים חדשים" - על השאלה ענו 8 משיבים. הממוצע היה 6.25, החציון היה 6, ואילו השכיחים היו 6 ו- 10, עם שני משיבים (25%) כל אחד.
 • "המפעילים הוגנים ביחסם למשתמשים" - על השאלה ענו 8 משיבים. הממוצע היה 5.63, החציון היה [4 , 6], ואילו השכיחים היו 2, 4, ו-10, עם שני משיבים (25%) כל אחד.
 • "המפעילים מהווים דוגמא לשאר המשתמשים" - על השאלה ענו 8 משיבים. הממוצע היה 5.63, החציון היה [5 , 6], והערכים 2,3,4,5,6,7,8,ו-10 קיבלו תשובה אחת כל אחד (12.5%).
 • "המפעילים תורמים בהתנהלותם לאווירה טובה ולרוח שיתופית במיזם" - על השאלה ענו 8 משיבים. הממוצע היה 5.63, החציון היה [3 , 7], ואילו השכיח היה 3 עם שלושה משיבים (37.5%).
 • "תפקודם הכללי של המפעילים משתפר לאורך הזמן" - על השאלה ענו 8 משיבים מתוכם תשובה אחת של "לא יודע", שלא חושבה במדדים הסטטיסטיים השונים. הממוצע היה 5.71, החציון היה 7, ואילו השכיח היה 7 עם שני משיבים (25%).
 • "אין הבדל מהותי בין אופן התנהלותם של המפעילים בטרם קיבלו את סמכויותיהם ולאחר מכן" - על השאלה ענו 8 משיבים מתוכם שניים סימנו "לא יודע". הממוצע היה 3.83, החציון היה 3, ואילו השכיח היה 3 עם שני משיבים (25%).
בשאלה הבאה התבקשו המשיבים לספק "הערכה כללית של אופן תפקוד המפעילים כקבוצה על פי סולם של 1 (גרוע ביותר) עד 10 (הטוב ביותר)". על השאלה השיבו 8 נסקרים. הממוצע היה 5.88, החציון היה [5 , 6] והערכים 2,3,4,5,6,8,9, ו-10 קיבלו קול אחד כל אחד (12.5%).

לשאלה "האם נוהל "מפעיל נולד" הנוכחי מספק אותך?" ענו 7 משיבים וכולם השיבו שהנוהל מספק אותם.

לשאלה "האם אופן תפקודו של דף הבירורים הנוכחי מספק אותך?" ענו 7 משיבים. ארבעה השיבו שהנוהל מספק אותם (57.1%) ואילו שלושה השיבו שהוא אינו מספק (42.9%). בנימוקים להצבעה מדוע הנוהל אינו מספק השיבו הנשאלים:
 • "רוב המפעילים לא יודעים לקבל ביקורת ושולחים את נציגיהם להתנגח"
 • "המפעילים לא משיבים בו לעתים קרובות; לעתים קרובות מדי הדיון מתמקד באישיות המתלונן ולא בבעיה; הגבלת הדיון לבעיה מונעת דיונים נחוצים בבעיות ארוכות טווח; שיטת הארכוב נועדה להסתיר מידע"
 • "אין לו שיניים אמיתיות כנגד מפעילים, יש תחושה של קליקה שמגינה על עצמה בכל מחיר, וטווה קורים מחות לויקיפדיה"
לשאלה "האם נוהל הסרת הרשאותיו של מפעיל הנוכחי מספק אותך?" ענו 7 משיבים. שלושה השיבו שהנוהל מספק אותם (42.9%) ואילו ארבעה השיבו שהוא אינו מספק (57.1%). בנימוקים להצבעה מדוע הנוהל אינו מספק השיבו הנשאלים:
 • "בלתי אפשרי"
 • "הנוהל קשיח מדי"
 • "הנהלים דראקוניים ונועדו, למעשה, להבטיח שמפעילים לא יודחו ולא יערכו דיונים שכאלו"
 • "למעשה לא ניתן להסיר הרשאותיו של מפעיל ללא פתיחה המלחמת עולם כוללת וסימון כמשתמש בעייתי"
לבקשה לספק הערות בטקסט חופשי נענו שני משיבים:
 • "בפועל - מדיניות ויקיפדיה היא עבור הכותבים. המפעילים לא כפופים לה. זה לא מצב תקין"
 • "ישנו מיעט שאופן פעולתו הכוחני, המתנשא, הפוליטי והלא אתי מכתים את כולם. מן העבר הנשי [כנראה צ"ל שני. א.ב] ישנו מיעוט לא פעיל בצורה קיצונית ולאורך זמן שיוצר תדמית של "בית לורדים" ולא של "פועלי ניקיון". בסך הכל המפעילים פועלים פעמים רבות יותר כקבוצה המגוננת על חבריה ולא מבקרים מספיק זה את פעולותיו של זה, דבר חמור בעיקר כשמדובר בבעיות אתיות (ויש כאלו לא מעט). דבוקים לכסאותיהם תוך הכחשות מגוכחות. לצד כל אלו ישנה עבודה יפה של ניטור ותחזוקה ומפעילים בודדים שלמרות שתי הקבוצות האחרות עושים עבודה למופת"
בכך הסתיים הסקר. כאמור, ניתוח של הסקר ושל המשוב כולו באופן כללי, יובא ברשומות הבאות. תודה לכל המשתתפים ובתקווה שתוצאות אלו יתרמו בדרכן לשיפור המצב הנוכחי.

אין תגובות: