יום רביעי, 6 באוגוסט 2008

מה הטבלה שלך?

כשהיינו ילדים הייתה אחת המשימות הנפוצות במשחק "אמת או חובה" לפרוש בפני שאר המשתתפים את "הטבלה שלך". הטבלה הייתה למעשה רשימה קצרה של מי שנופלים לקטגוריות "אוהב", "מחבב", "שונא" ולעתים גם "מסמפט" של המשיב. כלומר, היא היוותה מעין גרסה ילדותית, לא מהוקצעת וסובייקטיבית של המפה הסוציומטרית האישית של הקורבן. במשובת ילדות זו נזכרתי לפני כמה חודשים כשהתוודעתי למעין משחק המתקיים תדירות מאחורי קלעיה של ויקיפדיה בקרב משתמשים רבים.

במסגרת המשחק נדרש כל משתתף לנקוב בשמו של ויקיפד רשום (בגרסאות מסויימות - של שלושה ויקיפדים) שחסימתו לצמיתות, ללא כל צורך בנימוקים או הבהרות, הייתה מועילה ביותר לקהילה. המשחק, על אף טבעו המרושע משהו, משמש למעשה גם שסתום לשחרור לחצים בו יכול ויקיפד "לשחרר קיטור" בפני חבריו ו"לקטר" על עמיתיו שאינם נושאים חן בעיניו במדיום המסיט את המתחים לאפיק צדדי וחוץ ויקיפדי. אפקט חיובי נוסף של המשחק הוא הארת מי שלא נבחרו להיות ברשימת המגורשים באור מחמיא יותר. אחרי הכל, מרבית הוויקיפדים הותיקים כבר חוו סכסוך אחד או שניים וכבר רשמו לא מעט "הערות מנטאליות" לרעתם של ויקיפדים רבים. אולם הצורך לבחור את המזיק ביותר, מעמידה את שאר הויקיפדים שברשימה במקום קצת מחמיא ביותר - לא הם גורמי הנזק הגדולים ביותר.

למעשה, משוב המפעילים הגדול נבנה, במידת מה, על אותו העיקרון. הוא אפשר שחרור קיטור ופריקת לחצים בדמות דירוגם של מפעילים מחד, ומאידך הוא סיפק פלטפורמה להעברת היזון חוזר למפעיל. ההבדל הגדול הוא שכל ההליך לא היה פומבי ולא נעשה מאחורי גבו של המפעיל, אלא בדיאלוג עימו ולעינו בלבד.

והנה, רעיון חדש מבקש להחיות את טבלת "אוהב-שונא" ולהפוך אותה פומבית ותמידית, גם לאחר תום סחרורו של הבקבוק. כוונת המשורר היא ליצור מפה חברתית בה גלויה תהייה דעתו של כל ויקיפד על כל אחד מעמיתיו. ניתן לשער שבבסיס ההצעה עומדת תקווה פסיכולוגית שמשיכתבו הדברים יתמסמס הצורך בתגובות מרושעות ותוקפניות חוזרות ונשנות בין בני פלוגתא הרומזים זה לזה, שוב ושוב ובדרכים יצירתיות, עד כמה הם מתעבים זה את זה. ואולם, לא מופרך הוא החשש שהאפקט יהיה הפוך לחלוטין.

כפי שטבלת מדדים כמותיים הפכה להיות אות בו מתהדרים ויקיפדים על הישגיהם הכמותיים, ומבלבלים אותם עם "איכות" או "תרומה", כך ניתן לחשוש שטבלה שכזו תהפוך לכלי ניגוח ויותר מזה, לנימוק במשפטי שדה דוגמת אלו שנראו בוויקיפדיה לאחרונה. המעוניינים בהצצה לעתיד בו כל אחד מביע את דעתו השיפוטית על רעהו בפומבי יכולים להציץ בהודעה זו ולשקול את מידת התועלת כנגד מידת הנזק האפשרית של השתתפות במשחקי חברה וירטואליים שכאלו.

הערת שוליים:
העירו לי, בצדק, שלא עמדתי בהבטחתי לפרסם מספר רשומות בזמן הקרוב. אני מודה למעירים ולעניין שגילו. האמת היא כפולה: ראשית, ויקיפדיה העברית עוברת תקופה קשה בה ויקיפדים אוכלים חיים איש את רעהו. המקום כבר לא נעים כבעבר ועל כן אינני חש חדווה גדולה בבואי לכתוב אודותיו. שנית, הרהורי חטא גרמו לי להטיל ספק בנוגע לתרומתו של הבלוג הצנוע הזה למצב המאוס ולתהות האם הכתיבה בו מסייעת לו או שמא מחריפה אותו. התפוקה הנמוכה היא תוצאה ישירה של שתי סיבות אלו. איתכם הסליחה.

2 comments:

אנונימי אמר/ה...

הו הו, עוד פוסט מצויין שחיכינו לו רבות. אני לגמרי מסכים שבמציאות הנוכחית בוויקיפדיה העברית המטריזה של עוזי תזיק יותר משתועיל, ותהווה עידוד של ממש לתכנון לינצ'ים וריטואליים במשתמשים מסויימים.

עוזי הוא בחור מוכשר ואדם רם מעלה, אבל הרשאות מפעיל הוא לא היה צריך לקבל מעולם, וכך היו נחסכים מאיתנו פארסות דוגמת פרשת תבנית האלכוהול או חסימת אביעד מים.

אנונימי אמר/ה...

במקום אביעד צריך להיות כל-יכול (ובמקום נחסכים נחסכות).