יום שבת, 28 בפברואר 2009

ימין ושמאל רק חול וחול

דיוני מפעיל נולד היו מאז ומתמיד כר פורה להתבוננות בקהילה. לרוב הדבר נובע מכך שנימוקי המצביעים, ובעיקר דברי הביקורת והדיונים המתעוררים בעקבותיהם, מלמדים על על דמות המפעיל האידיאלי. לעתים הדבר נובע מהבוץ והרפש המוטחים לכל הצדדים. הפעם העניין הרב טמון בדמיון הרב שבין הקהילה הווירטואלית לבין העולם הפוליטי הישראלי, ובעיקר בצביעות המנסה להסתיר דמיון זה.

לקראת סוף היממה השלישית להצבעה ישנם לא מעט מצביעי "נגד" אולם, בעוד שמיעוטם נימק את התנגדותם בסוגיות הקשורות לפעילות ויקיפדית מובהקת, דוגמת ניסיון בכתיבת ערכים, מירב המתנגדים נימקו את הצבעתם בכך שהמועמד עוסק רבות בערכים פוליטיים ובהם מביע עמדות פוליטיות מסויימות מובהקות ואף עוסק ב"הטיה פוליטית" של ערכים. זה המקום לאתנחתא מנהלתית שתבהיר שהשורות הבאות כלל אינן עוסקות במועמד הנדון, ובוודאי שלא באישור או הפרכת הטענות שהועלו בנוגע אליו, פעולותיו וכישוריו. רשומה זו עוסקת במצביעים ונימוקיהם, ולא במושא ההצבעה. ההאשמה כבדה היא וראויה הייתה לדיון בכובד ראש אילולא ניתן היה להבחין כי כל הטוענים להטיות פוליטיות חמורות, ובמשתמע לחוסר אמון עמוק ביושרו של המועמד וביכולתו להפריד בין דעותיו האישיות לפעולותיו כמפעיל, נמצאים מצידו הנגדי של המפה הפוליטית. מבט נוסף יגלה כי למעשה מרבית מצביעי הנגד, גם אם נימוקיהם שונים בתכלית, נמצאים בצידה הימני של המפה, שלא לומר בצדה הקיצוני ביותר.

צהלולים בטרם עת
דרך אחת להסתכל על נתון זה היא שיש ממש בטענות על הטיות פוליטיות, וכשם שאנשי הימין נזעקים למנוע מיריבם הפוליטי להגיע לעמדת כוח ולנצלה לרעה בערכים פוליטיים, באותה מידה בדיוק חוטאים אנשי השמאל ומבקשים לקדם את המועמד השמאלני בדיוק מאותה הסיבה. אם נקבל פרשנות זו על היעדר הזדעקותם של אנשי השמאל על מינויו של מפעיל שמערך דעות פוליטיות בעריכותיו רק כי הן תואמות את השקפתם, הרי שהמחזה שנגלה לעינינו עצוב ביותר.

אולם בטרם ישמעו קולות צהלולי הקוראים בני המחנה הלאומי לנוכח חשיפת הצביעות הפוליטית של מתנגדיהם, יש להזכיר כיצד ויקיפדים אנשי ימין, חלקם אותם מצביעים בדיוק, יצאו במרץ להגנה על המפעיל היחידי שקיבל אזהרות מרובות על הטיותיו הפוליטיות בערכים. לא זאת אלא עוד, הם יצאו להגנתו בדיוק משום שהוא אוחז בדעות אלו. גם כאן לא המפעיל הוא במוקד העניין, אלא פעולות תומכיו. הקבלה מרתקת ניתן לעשות בין ההצבעה הנוכחית במפעיל נולד לבין דיון זה וטענות התמיכה שהועלו בו. אחד מאנשי הימין טען לגבי המפעיל כי "הוא, למיטב ידיעתי, המפעיל היחיד הנוטה פוליטית לימין ומעורב באופן משמעותי בערכים הפוליטיים בוויקיפדיה. מולו ישנם כמה וכמה הנוטים לשמאל (ואנא, אל תבקשו ממני לפרט). לא יעלה על הדעת למנוע ממנו עריכה בנושאים פוליטיים, זה אנטי דמוקרטי." כלומר עצם היותו של המפעיל ימני, ולא ניטרלי, היא היא המעלה שמצא בו התומך. כשנתיים קודם לכן, בהצבעת אמון על אותו מפעיל (בה זכה לתמיכה ניכרת, אגב), נימק אחד הנמנעים את הפן התומך במפעיל בהתלבטותו כך: "חייבים אנשי ימין בעמדת השפעה על מנת לאזן את הנטיה השמאלנית של הויקיפדיה".


והנה, בדיון במפעיל נולד לא רק שהובעה ביקורת על המפעיל בכוח על כך שהוא לא יהיה נייטרלי אלא יפעל לפי אג'נדה פוליטית, אלא גם הציע לו אחד מאנשי הימין שיגביל את עצמו מעריכות בערכים פוליטיים. להיכן נעלם טיעון האנטי-דמוקרטיה? עיון במקומות אחרים בדף השיחה יראו כיצד השחתות פוליטיות או פעולות פוליטיות אחרות זוכות לתמיכה שוב ושוב בנימוקים שונים: חופש הביטוי, הומור שלא הובן כהלכה, טענות שלא הובנו כהלכה וכדומה. אלו המזדעקים להגנתו של המפעיל הימני שמוכיח שוב ושוב שדעותיו הפוליטיות עומדות בבסיס עריכותיו במרחב הערכים, כמו גם התבטאויותיו בדפי השיחה, ועושים זאת תוך גילוי יצירתיות בפרשנות, לא מוכנים לתת למועמד איש השמאל אפילו את ההזדמנות להוכיח שהוא יכול להפריד בין דעותיו לפעולותיו כמפעיל, ובוודאי שלא להעניק להן לגיטימציה כשם שהם נותנים אותה למפעיל איש הימין. ניתן לראות בתמיכת הימין הוויקיפדי גם מניע אחר, קהילתי, שאיננו קשור לעולם התוכן, שכן הבעות התמיכה ניתנו גם בתמורה, או בציפיה לתמורה עתידית, במסגרת מערכת היחסים שכונן פטרונאז' פוליטי.

לסיכום, הנה לפנינו הצבעה בה הימין הפוליטי בוויקיפדיה מבקש למנוע מוויקיפד איש השמאל להפוך למפעיל בקוראם לנייטרליות, כאשר בו בזמן הם מגנים בחירוף על מפעיל איש הימין בדיוק מכיוון שאיננו נייטרלי.

לו הייתי רוטשילד...
לו הייתי בירוקרט הקורא את דיון המינוי הייתה עומדת בפני דילמה לא פשוטה. מצד אחד הצדקנות של הימין הוויקיפדי ברורה וגלויה וקשה לקחת אותה ברצינות. מצד שני, גם אם היא שגויה לחלוטין, הנה ברור שמדובר שאדם שיתעוררו סביבו מחלוקות בנושאים פוליטיים, בצדק או שלא בצדק, לא משנה. הדילמה מחדדת נקודת דמיון נוספת בין שדה הקרב הוויקיפדי לפוליטיקה הישראלית - השתלטות הקיצוניים על סדר היום. בכל תחומי העשייה הוויקיפדית הקיצוניים מתווים את הדרך: הם פותחים רבות מהצבעות המחלוקת, שמים רבות מתבניות הבהרת החשיבות, מתנגדים אוטומטית לכל הבהרת חשיבות, כותבים במרץ בכל הצבעה ומוצאים משהו רע לכתוב על כל אחד, בכל דיון, בכל נושא. לו אני בירוקרט הייתי מתעלם לחלוטין מהצבעות הנגד הפוליטיות ולא חושש בויכוחים עתידיים, לא כי המועמד הוא איש שמאל, לא מכיוון שמהומות עתידיות הן לא נזק, אלא מכיוון שאין לתת לקיצוניים לקבוע את סדר היום, ויש ללמדם שמקהלת צווחות קולניות העושה שימוש בטיעון צבוע כגון "מינויו למפעיל יהיה פוליטיזציה מסוכנת של ויקיפדיה", היא היא הפוליטיזציה המסוכנת. הסכנה איננה רק בפוליטיזציה, אלא גם באימוץ דפוס הפוליטיזציה של הכניעה לסחטנות ואיומים.

על מחקנות ופוליטיקה
נקודת המפגש השלישית בין הפוליטיקה הוויקיפדית לזו הישראלית העולה בדיון מרתק זה היא ההתאמה והברית בין הימין הפוליטי למכלילנות הוויקיפדית. היכול להיות הדבר שכאשר מי שבעולם הפוליטי חרדים למחיקתם של יישובים ומאחזים מהמפה מתיישבים למול המקלדת הם גם מתנגדים למחיקת ערכים? רשומה זו קצרה מדי על מנת להיכנס לעומק סוגיה זו, ואסתפק הפעם בהצבעה על התופעה בלבד.

ואיזה לקח יכולה ללמוד המערכת הפוליטית הישראלית מוויקיפדיה? אולי שאם היא תעבור לבחירות אישיות לראשות הממשלה, או לבחירות אזוריות לכנסת, צפויים לה מאבקים המאופיינים בצביעות וגילגולי עיניים. אולי שבעצם המעבר הוא פארסה, שכן ממילא ההצבעה איננה לגופו של מועמד אלא לפי מפלגות...

5 תגובות:

אחד המפעילים אמר/ה...

צביעות ומוסר כפול הם אכן מחזה נפוץ במקומותינו. מעניין, אגב, למה הבירוקרטים לוקחים כל כך הרבה זמן ולמה עוד לא החליטו לכאן או לכאן (הימור: בסוף הם יחליטו "להמשיך לבחון את תרומותיו" וימנו אותו במפתיע עוד כמה חודשים).
לגבי החלוקה הפוליטית של מכלילנים ומחקנים, אני לא חושב שהיא נכונה. השמאל הקיצוני הוויקיפדי (שהתכווץ משמעותית בשנה האחרונה) הוא מכלילן מובהק, ומי שמיצב את עצמו בשנה האחרונה בהצלחה רבה כגדול המחקנים הוא אדם דתי מהצד הימני של המפה הפוליטית.
מה שכן (וזה מתקשר לראשית דבריך), מעניין לראות איך מי שמיצב את עצמו כגדול המכלילנים, הופך לראשון המחקנים כשמדובר בערכים הקשורים בשמאל. כנ"ל לגבי משתמש מבוגר במיוחד, המזוהה עם הימין, ומתנהג באופן מכלילני בדרך כלל.

אחד המבוקרים אמר/ה...

קודם כל, הטענה שהשמאל נמצא בעמדת כח בוויקיפדיה היא טענה מאוד מבוססת. אפשר לראותה ברשימת שמאלני ויקיפדיה של שש"ז וכמובן בסקרי הבחירות שנעשו הפעם וגם ב-2006. בוויקיפדיה בבחירות הנוכחיות המפלגות הגדולות היו מימד, חד"ש ומרצ, כולן מפלגות שמאל מובהקות.

שש"ז הגדיר את דוד שי כשמאל מתון, ואני מקבל בעקרון את אבחנתו (שי עצמו לא ערער עליה). למיטב ידיעתי גם לא ניתן לטעון ששני הבירוקרטים האחרים הם אנשי ימין (למרות שהראל הצביע בעד יום ירושלים בעמוד הראשי), ובכל מקרה הדומיננטיות של שי גדולה.

אבל חשוב להפריד בין דעות פוליטיות לבין מעשים בוויקיפדיה. ישנם מפעילי מערכת בעלי דעות מאוד קיצוניות שלא מתקרבים בכלל למחלוקות פוליטיות, לא כעורכים ובטח שלא כמפעילים.

ראה למשל את נינצ'ה שמונה לפני כמה חודשים. הוא בוודאות השמאלן הקיצוני ביותר בין המפעילים אם לא בין הוויקיפדים (למשל הוא סרב להשתתף בטיול בירושלים שמעבר לקו הירוק), ובכל זאת לא תשמע עליו תלונה בעניין עריכות פוליטיות לא כל שכן פעולות של מפעיל.

יוסאריאן אולי שמאלני הרבה פחות מנינצ'ה, אבל יש לו היסטוריה ארוכה של פעולות שנויות במחלוקת בערכים פוליטיים, וכמו שהוא הבהיר בדיון הוא מתכוון להמשיך בכך. כמו שניתן לראות בדף השיחה שלו, עצם תום הלב שלו בעריכות פוליטיות הוטל בספק.

לו המציאות הייתה הפוכה, והרוב בויקיפדיה היה ימני אז האם היה כדאי לתמוך ביוסאריאן כדי ש-"יאזן" את הרוב הימני? יכול להיות שכן, מכיוון שזה לא קרה אני לא יכול להשבע בלב שלם שהייתי תומך בו במקרה שכזה, אבל אני מקווה מאוד שכן.

הערה נוספת: אמנם אין ספק כפי שהראיתי שביחס למקובל באוכלוסייה בישראל הוויקפידים, לרבות המפעילים, שמאלניים, לא הוכחתי כאן שגם במחלוקות פוליטיות (דפי שיחה של ערכים פוליטיים, מלחמות עריכה וכמובן הצבעות) יש דומיננטיות שמאלנית ברורה.

אבל אני מאמין שאני יכול לעשות, למרות שזה כרוך כמובן בעבודת ארכיונים של כמה שעות. אם זה מהותי בעיניך, בן טובים, אז אני מוכן להקדיש לכך את הזמן. כנקודת מוצא אציין שדוד שי מעורב כמעט בכל המחלוקות הגדולות בוויקיפדיה, ויש לו משקל גדול ופעמים רבות יכולת הכרעה בהן, וברוב המחלוקות הפוליטיות הוא מכריע עפ"י אמונותיו.

מובן שלצורך דיון שכזה צריך להסכים על ההגדרה של שמאל וימין בפוליטיקה. ההגדרה שמקובלת עלי היא הגדרה דמוגרפית, כלומר האחוזון ה-50 בתחום פוליטי מסויים הוא ה"מרכז" ואלה שלימינו הם ימין ואלה שלשמאלו הם שמאל.

כמובן שמישהו אחר יכול לטעון שבעיניו כל עמדה ברבעונים השני והשלישי היא תקינה, מרכזית ו"נייטרלית" ולא מפריע לו שבאוכלוסיה החציון הפוליטי הוא 50 ובוויקיפדיה הוא 70. בעיניי, ונדמה לי שגם בעיני הסטטיסטיקאים, זו הטיה מובהקת.

אנונימי אמר/ה...

מה יהיה? כבר עברו חודשיים.

שלוימלה אמר/ה...

רוצים פוסט חדש!

אנונימי אמר/ה...

איזה שלטון אימים בויקיפידה - כולם כאן מגיבים כאנונימים. טוב, העשה כך גם אני.

הדרך להקטין את כוחם של המפעילים היא על ידי מינוי הרבה מפעילים. כך הכוח המוגזם שלהם ינוטרל על ידי דיונים בינהם במקום בחסימות כוחניות.