יום שלישי, 22 באפריל 2008

רוח חדשה?

לפעמים גם הציניקן הביקורתי נהנה מפרץ של אופטימיות ועבדכם הנאמן חווה אחד שכזה לאור שתי ההצבעות הראשונות ב"מפעיל נולד" בחודש זה. "מפעיל נולד" הוא ההליך שאימצה הקהילה בסוף שנת 2005 על מנת למנות מפעילי מערכת חדשים (ההצעה הועלתה כבר שנה קודם לכן, אבל לקח זמן מה לפני שהרעיון התקבל והצורך בו הפך אמיתי יותר). הנוהל זוכה לתמיכה רבה. הדבר ניכר, למשל, בהצעה שנדונה בפרלמנט במהלך חודש פברואר השנה שהציעה שינויים מהותיים בנהלים הקשורים במפעילי המערכת תחת הכותרת "שינוי כללי מינוי המפעילים וביטול הרשאותיהם", אולם ביקשה להשאיר את נהלי המינוי באמצעות "מפעיל נולד" על כנם. בהצעה תמכו רוב משתתפי ההצעה (60 לעומת 50 מתנגדים) וגם ההתנגדות לא התמקדה כמעט בפרט זה (ההצעה, אגב, לא התקבלה שכן לא השיגה רוב מיוחס של 60%). גם הממצאים הראשוניים ממשוב המפעילים הגדול אישרו את התמיכה הגורפת בנוהל (כן, אני יודע שהבטחתי ניתוח מעמיק יותר וטרם סיפקתי אותו).

בדיוק בגלל הקונצנזוס שסביב הנוהל מהוות שתי ההצבעות המדוברות בחודש אפריל שביב תקווה לשינוי מהותי באווירה השוררת בקהילת ויקיפדיה בה קיימת דרך קבע מתיחות סביב שאלת היחסים בין מפעילים ומי שאינם מפעילים. השינוי אינו קשור לשני המפעילים החדשים שהתמנו, בהם עצמם אינני מעוניין לעסוק ברשומה זו, אלא ב"סוג" הוויקיפדים אותו הם מייצגים: ויקיפדים ותיקים, דעתניים, שהניטור רחוק מלהיות פעילותם העיקרית בוויקיפדיה, ואשר הם רחוקים ממוקדי הכוח העיקריים.

ראשית, מדובר בשני ויקיפדים ותיקים למדי, שכן שניהם פעילים כשנתיים (ורשומים אף למעלה מכך). עד כה ניתן היה להצביע על דפוס על פיו מתמנים ויקיפדים הפעילים משך זמן קצר יותר משנה. מי שהועמדו לנוהל לאחר משך פעילות ארוך יותר צברו, בדרך כלל, מספיק מתנגדים בסיכסוכי העבר, או הוכתמו כ"נושאי אג'נדה" אותה ניתן היה לאתר מדפוס פעולתם המתמשך וכדומה. כך, את הנוהל צלחו בהצלחה בעיקר (גם אם לא רק) משתמשים שהיו פעילים באינטנסיביות מספר חודשים וטרם הספיקו להיקלע לויכוחים מרים כאלו או אחרים.

שנית, לגבי אחד המפעילים הטריים נטען בדיון המינוי כי בעבר נקט בגישה פסקנית בוויכוחים (ואף על פי כן הצביעה המעירה בעד המינוי) ולגבי השני ניתן להגיד בוודאות שהוא עמד במוקדם של מספר עימותים גדולים בשנים האחרונות (כגון ההצעה לשינוי כללי מינוי המפעילים וביטול הרשאותיהם שאוזכרה לעיל והמחלוקת הארוכה והמסועפת על הערך העוסק במושג הגזע בקרב בני אדם ביוני 2006). את המצב תאר נכוחה אותו מפעיל עצמו כשנה קודם לכן, כשהטיח בו מפעיל אחר שלאור הביקורת המרובה שהוא מותח על תפקודם של המפעילים אולי ראוי שיהייה מפעיל בעצמו ויעזור לשאת בנטל. בתשובה להצעה התייחס המפעיל הטרי למועמדות קודמת שלו להתמנות למפעיל מערכת בעבר וכתב: "מאז אותה הצבעה דרכתי על אצבעות רבות בויקיפדיה (ומסתבר שאצבעותיהם של מפעילים רגישות במיוחד) וגם ויקיפדיה והסוציולוגיה שלה, ושל המפעילים בה, השתנתה. אם עלי לגייס את מה שלמדתי מתואר במדע המדינה ומשנים של קריאת עיתונים - הסיכוי שלי היום להיות מפעיל, לו רציתי בכך, נמוך מתמיד" [1]. חלפה שנה והנה אותו אדם נבחר למפעיל בתמיכה גורפת למדי. ההשתנתה הסוציולוגיה של קהילת ויקיפדיה בשנית? לשינוי רמז גם מציע ההצעה הנוכחית למינוי באומרו כי: "יש לי תחושת בטן שהקהילה אולי בשלה יותר לקבל אותך"[2]. כלומר, מועמדים שנויים במחלוקת ושהיו שותפים לסערות ומריבות גדולות בוויקי, נבחרו למרות הכל.

שלישית, שני המפעילים אינם גם המנטרים הקלאסיים. ניטור הוא הפועל המסתיר את הנטייה הוויקיפדית להתמכרות לרשימת השינויים האחרונים, את התחרות הסמוייה לשחזר, למחוק או לשים תבנית המצביעה על פגם מסויים בערך הטרי, וכן את החשדנות הכפייתית, על סף הפרנואידיות, לכל עריכה של משתמש אנונימי או חדש. אחרי הכל, זה בדיוק אחד מתפקדיהם המרכזיים של המפעילים ובעבר נימוק ההתנגדות הנפוץ ביותר בדיוני המינויים היה "הוא לא משתתף בניטור". את הטענה הזו, שעלתה עד מהרה באחד הדיוני, השתיק מעלה הצעת המינוי עד מהרה בנימוק "פאסה".

לבסוף, וחשוב לא פחות, אם לא יותר, שני המפעילים החדשים אינם משתייכים בבירור לאף רשת פטרונא'ז חשובה. אמנם אחד המשתתפים בהחלט מזוהה עם קבוצה קטנה של בעלי השקפה דומה על סוגיות סוציולוגיות שונות, אבל קשה ביותר להשוות זאת לסדרת המועמדים שמונו למפעילי מערכת בחודשים האחרונים שהקשר שלהם לרשתות הפטרונא'ז החזקות בוויקיפדיה היו ברורות לעין. יתרה על כך, מי שהציע את הצעת המינוי לא שייך לאותה "רשת סוציולוגית" (הראויה לרשומה בפני עצמה יום אחד). עובדה זו חושפת, ראשית, סטייה מדפוס הצעת מפעילים חדשים בהתאם ל"סגירות" מאחורי הקלעים (ובהקשר זה ניתן להזכיר את אותה פרשה עלומה של הצעת מעין גרסה וירטואלית של שוחד בחירות בדמות הבטחת הצעת מועמדות למינוי למפעיל ותמיכה בה). שנית, ולא פחות מעניין, היא חושפת רמזים לשבר בתוך אחת מרשתות הפטרונא'ז החזקות ביותר, בעקבותיה צמצם אחד המשתמשים הפעילים ביותר בוויקיפדיה ופעיל מרכזי באותה הרשת (פעם כפטרון, אחר כך כקליינט) את פעילותו במיזם וביטל את השתתפותו במפגש הקרב ובא.

לסיכום, אני בוחר להיות אופטימיסט ולראות בשני המינויים הללו סימן להתבגרות הקהילה ולנכונות למנות לתפקידי מפתח, מעשיים וסמליים כאחד (וזה דיון אחר) אנשים שאינם בקונצנזוס, מחוץ לרשתות הפטרונא'ז וההשפעה, המייצגים דעות ביקורתיות ואופוזיציונריות, ואשר אינם עונים בהתאמה מלאה לדימוי הטכני-סיזיפי של המפעילים, אותו העלו על נס עד כה. אני בוחר לראות בכך סימן לכך שאולי ההצעה שאוזכרה לעיל לא זכתה ברוב המיוחס הדרוש, אבל המשבר שהוליד אותה הביא להפנמה מסויימת שיש צורך בשינוי כללי המשחק. האם יצדיקו המפעילים החדשים את התקווה שמגולמת במינויים - זו כבר שאלה אחרת, ובמידה מסויימת פחות רלוונטית, אבל בנתיים, לפחות, אני אופטימי.

2 comments:

אנונימי אמר/ה...

אכן, בחרת להיות אופטימי. נקודת מבט אחרת, לאו דווקא פסימית, תצביע על ניסיון הקואופטציה שבמינויים האמורים. האם ההרשאות ימתנו את הביקורת? האם מה שרואים מכאן לא רואים משם? או שמא כעת השתנו האינטרסים ה"מעמדיים"? כמובן שגם אם זו הייתה הכוונה לא בהכרח זו תהייה גם התוצאה. ימים יגידו.

אנונימי אמר/ה...

אחד מהשניים הוא לדעתי מינוי טיפוסי שאינו מצדיק דיון בשינוי כלשהו.

ולגבי השני, מדובר בסה"כ במינוי אחד, כנראה של עלה תאנה, שנעשה זמן לא ארוך לאחר שאליבאבא, מפעיל "אופוזיציונר" בולט, התפוטר מתפקידו.

מכסה של 5% או 10% מפעילים "אופוזיציונרים" אינה מעידה על היחלטות האנשים החזקים בוויקיפדיה העברית, אם כבר אז להפך.

גם לא ראיתי כל עדות לאיזשהו קשר בין "משבר" לבין ביטול אותו ויקיפד את השתתפותו במפגש וקשר כלשהו בין זה לבין הצעתו את המינוי למפעיל.